Gebruikersgroep

Infor Evolution heeft sinds het jaar 2000 een actieve gebruikersgroep. Doelstelling van de gebruikersgroep:
•      Uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot het gebruik en de functionaliteit van Infor Evolution;
•     Het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt;
•     Waar mogelijk de eisen van de markt te vertalen naar het pakket toe;

Indien u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden:
Ronald Kalkhoven
Email:  ronald.kalkhoven@metaloterm.com