Verkoopondersteuning

De verkoop functie ondersteunt diverse alternatieve methoden van order invoer voor de verschillende eisen die commercie hieraan kan stellen. Er is voorzien in faciliteiten voor het accepteren van aanvragen en offertes, met automatische aanmaak van orders op basis van deze offertes en uitgebreide analyses mogelijkheden op “lost-business”, gebaseerd op de opgave van een reden.

Voor bedrijven, die producten maken en verkopen, die in hoge mate klantspecifiek worden samengesteld voorziet het systeem in een product configurator. Aan de verkoopkant neemt deze configurator de vorm aan van een vraag- en antwoordspel om de producteisen vast te leggen. Het resultaat van deze opgave is een volledig en nauwkeurig geconfigureerd verkooporderregel, die ene nieuwe artikelvariant met stuklijst/receptuur, bewerkingen, kostprijs en verkoopprijs bepaalt.

Een gevraagde leverdatum kan online worden gecheckt. Deze check kan gebaseerd zijn op de voorraadbeschikbaarheid in de tijd of op een directe controle op de beschikbaarheid van productiecapaciteit en componenten. Er is een faciliteit opgenomen om de servicegraad per klant te meten.

Voor productiebedrijven die hun klanten bedienen vanuit distributiecentra of met een netwerk van decentrale magazijnen biedt Evolution een distributie management faciliteit, waarin ook een route- en wagenplanning is opgenomen. Voor projectmatige productie stelt de projectmodule de projectgegevens, -fasen en -elementen vast. Zowel planning als resultaten zijn per project te volgen.

Aanvragen & offertes

 • Standaard en niet-standaard artikelen;
 • Automatische omzetting in orders;
 • Analyse op “lost business”;
 • Automatische fax-faciliteit;

Verkooporders

 • Online voorraad en kredietcontrole;
 • Extra kosten;
 • Standaard orders, contracten, afroeporders, projectmatige orders en orders op productgroep;
 • Kredietcontrole bij verzending;
 • Paklijsten en labels;
 • Gewichten en volumes;
 • Consignatie voorraad;
 • Facturen in meerdere valuta;

Verzending

 • Planning route / wagenlading
 • Palletbeheer
 • Verzending vanuit meerdere magazijnen
 • Regionale voorraadanalyse

Verkoopconfigurator

 • Vraag en antwoordspel
 • Multi-level configuraties
 • Online configuratie
 • Onderlinge afhankelijkheid en wederzijdse afsluiting
 • Controle op consistentie