Projectmethodiek

Fasering Projectmethodiek

Bij de implementatie van een ERP systeem is het van cruciaal belang te komen tot een duidelijke afbakening van het project. Vooraf dient klip en klaar te zijn welke bedrijfsonderdelen, activiteiten en ondersteunende IT middelen wel of niet deel uit maken van deze implementatie. Dit heeft tot doel om doorlooptijden en budget in de hand te houden.

Het implementeren van nieuwe bedrijfsprocessen is, voornamelijk een activiteit van de organisatie zelf. Het implementeren van het ondersteunende informatiesysteem is voornamelijk een activiteit van ons dochterbedrijf BrainSys.

Voor het gestructureerd en effectief managen van het project zal een afgeleide van de Prince II methode worden toegepast, welke al onze jarenlange ervaring van het geoptimaliseerd implementeren van projecten met een IT component bevat. Prince staat voor ‘PRojects IN Controlled Environments’ en wordt als projectmanagementmethode meer en meer de “defacto” standaard in Europa. Het is een doel en procesgerichte aanpak die garandeert dat een project gefaseerd en beheersbaar tot de gewenste resultaten zal leiden.

In onze methodiek streven we naar zelfwerkzaamheid van uw medewerkers waar dat kan en begeleiding door de consultant(s) waar dat moet. Zo blijven de kosten beperkt en realiseren we samen een goed eindresultaat. Op tijd, binnen budget, met de juiste omvang en van voldoende kwaliteit.

Het op gevalideerde wijze laten verlopen van de implementatie wordt tot uitdrukking gebracht door de aangebrachte projectfasering. Onze aanpak bevat per fase, op detailniveau, alle te nemen stappen. De projectfases en de detailstappen binnen een fase zijn volledig op elkaar afgestemd zodat het implementatieproces op een gecontroleerde wijze verloopt.