CRM en documentenmanagement

CRM en relatiebeheer

De CRM module is volledig internet gebaseerd. Alle informatie uit Infor Evolution over de relaties kan binnen deze module geïntegreerd beschikbaar worden gemaakt. Er kunnen acties worden aangemaakt en opgevolgd en klachten worden vastgesteld. Er zijn snelle zoekfuncties op documenten, orders, offertes, facturen, eerdere contacten, status van lopende acties, enzovoorts. Alles om snel en efficiënt vanuit één startpunt alles beschikbaar te hebben wat handig is als je met een relatie bezig bent.

Kort opgesomd:

  • Opvolgactie van allerlei typen
  • Inzicht in offertes, orders, status van opdrachten, facturen en betalingen, klachten enzovoorts
  • Documenten beheer systeem voor zowel interne als externe documenten en mail
  • Rapportages en analyses naar wens
  • Mailfuncties met telefonische opvolging

Customer Self Service Portal

Hoe zou u het vinden als:

  • uw klant zelf informatie kan raadplegen
  • uw klant zelf orders, vragen of klachten kan doorgeven
  • 24-uur per dag en 7 dagen per week
  • zonder tussenkomst van uw medewerkers!!

Een zeer krachtige software module die geïntegreerd is met uw Infor Evolution ERP Software, met mogelijkheden zoals het volgen van de status van de lopende verkoopopdrachten, het online invoeren van nieuwe orders, het raadplegen van voorraadinformatie en facturen, een afdruk van een factuur opvragen, een brochure aanvragen, enzovoorts. Een klant kan worden geregistreerd en de communicatie wordt direct opgevolgd. Alles geïntegreerd met het Infor Evolution workflow systeem (BPM). Niets wordt dus vergeten of raakt kwijt. Het gevolg is dat u met minder inspanning, meer Customer Service kan leveren.