Evolution gebruiker voor Financieel Management

Voor het verschaffen van financieel overzicht in de totale bedrijfsvoering beschikt Infor Evolution over een volledig geïntegreerde boekhouding, met de gebruikelijke rekeningen en tussenrekeningen. Er zijn subadministraties voor onder andere voorraad, onderhanden werk, onderhoud en projecten.

Alle grootboeken kunnen naar wens real time of in een verwerkingsrun worden bijgewerkt. Het systeem is multi-company en multi-currency. Daarnaast wordt volledige ondersteuning geboden m.b.t. de Intrastat-eisen van de Europese Gemeenschap.

Evolution omvat meerdere kas- en bankrekeningen met afstemming van banksaldi en kent uitgebreide mogelijkheid om de verwachte cashflow te volgen en de historische cashflow te analyseren. Dit geeft u ook de mogelijkheid het vreemde valuta risico af te dekken.

Grootboek

 • Door de gebruiker te definiëren codes van maximaal 38 karakters;
 • Meerdere rekeningcategorieën / subrekening codes;
 • Zelf-definieerbare hiërarchieën;Budgettering;
 • Interne / externe consolidatie;
 • Meerdere valuta;

Debiteuren

 • Kredietcontrole;
 • Kosten verdeelstaat
 • Creditnota’s / facturen genereren;
 • Financieel beheer / kasbeheer;
 • Meerdere kas-, bank- en girorekeningen;
 • Afstemming banksaldi;
 • Flexibele verslaglegging en zoekopdrachten;
 • Aanmaningen;

Crediteuren

 • Zelf-definieerbare ouderdomsanalyse;
 • Overboekingen, cheques etc.;
 • Ondersteuning van electronic banking;
 • Factuur matching op drie wijzen;