Service en onderhoud

Een volledig geïntegreerde onderhoudsfunctie zorgt ervoor dat ook uw technisch onderhoud kan worden gepland en uitgevoerd als onderdeel van de totale planning van het bedrijf. Alle resources worden op de juiste wijze toegewezen en de onderhoudstijd van machines en installaties wordt in de algemene planning meegenomen. Ook het verlenen van service op grond van garantie en contracten valt onder deze functie.

Na het uitvoeren van reparaties kan ook het preventief onderhoud worden ingepland, waarbij duidelijk wordt welk technisch personeel beschikbaar moet zijn en welke onderdelen nodig zijn. Als de onderdelen niet beschikbaar zijn worden automatisch suggesties aangemaakt voor de noodzakelijke inkooporders.

Daarom ontstaat er duidelijkheid over de uitvoering en de kosten van zowel preventief onderhoud als van reparaties. Preventief onderhoud kan automatisch gepland worden op grond van een tijdschema, verstreken aantal werk- of kalenderdagen, aantal geproduceerde eenheden of uren of het aantal keren geproduceerd. Infor Evolution beschikt over speciale Technische Dienst, magazijnen waar onderdelen worden beheerd. Het maken en onderhouden van mallen en gereedschappen valt ook onder het technische onderhoud.

Deze technische onderhoudsmodules zijn ook bestemd voor bedrijven, die het onderhoud op de machines uitbesteden of door de leverancier van de machines laten uitvoeren.