Voorraad en magazijnen

Voorraad- en magazijnbeheer in Infor Evolution omvat distributiecentra, magazijnen, locaties en magazijnindelingen. De parameters voor bestellen en voorraad houden van de artikelen die op deze locaties worden opgeslagen vallen ook onder deze functie. Voorraad- en magazijnbeheer hebben tevens functies voor het vastleggen van geplande en niet-geplande voorraadbewegingen, de definitie en het beheer van voorraadopnames en traceability.

Op basis van historisch verbruik kunnen forecasts gegenereerd worden. Deze prognoses beïnvloeden het hoofd productie plan en de materiaalplanning en bedrijfsplanning. Bij het genereren van prognoses kunt u kiezen voor de statistische methoden “voortschrijdend gemiddelde” en “exponential smoothing”.

Voorraad en opslagfuncties:

  • Planning;
  • Magazijn definitie;
  • Traceerbaarheid per artikel / component te kiezen;
  • Artikel / magazijn / locatie planningsparameters;
  • Handmatige en automatische toewijzingen;
  • Handmatige en automatische ontvangsten;
  • Handmatige en automatische uitgiftes;
  • Overboekingen tussen magazijnen / locaties;
  • Volledige traceability;
  • Serienummer registratie;