Kostprijzen en efficiency

De kostprijscalculatie ondersteunt acht verschillende kostprijs berekeningen. Deze kunnen op artikel, groep en bedrijfsniveau berekend worden. Dit maakt het mogelijk om de verschillende berekenmethodes willekeurig door elkaar te gebruiken. Ook is mogelijk om de kostprijs van een artikel op een bepaalde manier te berekenen en deze vervolgens te vergelijken met de standaard methode. De verkoopprijs is af te leiden van de kostprijs vermeerderd met door de gebruiker in te geven additionele kosten en de marge.

Kostprijsberekening met Evolution

  • Kostprijsmethoden: standaard / LIFO / FIFO / partij-actueel / vervangingswaarde / gemiddelde voorraad waarde / periode gemiddelde / selectief;
  • Zelf-definieerbare kostenhoofden en kostenelementen binnen iedere kostenset;
  • Automatische calculatie en transfer van kostprijzen;
  • Calculatie naar keus met uitval / opbrengst;
  • “What if” kosten analyse methoden;