Productieopvolging

Deze functie biedt faciliteiten voor het beheren van de lopende productie, de afgifte van materialen, het volgen en vastleggen van de voortgang van het proces, het gebruik van resources tijdens de productie en de ontvangst en de opslag van het gereed product.

Er ontstaat inzicht in de daadwerkelijke manuren. De tijdsnormering wordt nauwkeurig door de terugkoppeling en de werkelijke kosten van de werkzaamheden worden inzichtelijk gemaakt. Zo worden ook de inzet en de kosten van het gebruik van de resources duidelijk. Nacalculatie op orders en projecten wordt mogelijk.

Verder is er een belangrijke optie om automatisch gegevens vast te leggen of in te voeren. Infor Evolution kan gekoppeld worden met machines en de werkzaamheden kunnen ondersteund en geborgd worden door middel van barcode- en batchreaders.

Functies

Flexibele informatie

 • Terugmelden van voortgang qua tijd en materiaal;
 • Toewijzing van resources en routering aan de order;
 • Project gerelateerde orders;
 • Documenteren, teksten en instructies;
 • Barcodes en RFID;
 • Multi-level check op materiaalbeschikbaarheid;
 • Overlappende activiteiten;
 • Inzicht in niet-productieve tijd;
 • Uitbesteding van bewerkingen;
 • Vastleggen afval en uitval;
 • Handmatig inzetten of automatisch genereren;