Eigenschappen van planningsoftware Opcenter APS

Wat kunnen we u vertellen over de eigenschappen van planningsoftware? De planning software van Opcenter APS (voorheen Preactor) signaleert knelpunten in uw productieplanning en adviseert proactief verbeteringen door te voeren. Uw productieplanners worden optimaal ondersteund bij het nemen van de juiste planningsbeslissingen. Bottlenecks, waardoor de optimale capaciteitsplanning worden verstoord, behoren met Advanced Planning and Scheduling van Opcenter APS tot het verleden. Opcenter APS komt u veelal tegen in productieomgevingen en is uitstekend geschikt voor het plannen van een combinatie van onder andere mensen, machines, materialen en gereedschappen.

De productieplanning software van Opcenter APS beschikt over een grafisch planbord waarop u een gedetailleerde productieplanning krijgt te zien.

Eigenschappen van planningsoftware

Opcenter APS wordt al meer dan 20 jaar ontwikkeld voor en door productieplanners en voorziet u ondermeer in:

  • een rijke standaard functionaliteiten waarmee u de productiecapaciteit van uw machines optimaliseert;
  • flexibele planregels die eenvoudig aangepast kunnen worden aan uw specifieke situatie;
  • het vergelijken van meerdere productieplanningen met elkaar, waardoor u in staat bent verschillende scenario’s door te rekenen en uw keuze te onderbouwen;
  • het handmatig kunnen aanpassen van automatisch gegenereerde gedetailleerde productieplanning, u blijft in charge!
  • overzichtelijke rapportages voor het vergelijken van productiekosten, doorlooptijden, onderhanden werk, bezettingsgraad van uw machines en leverbetrouwbaarheid;
  • het flexibel inspelen op verstoringen in de productieplanning, zodat u tijdig kunt anticiperen door bijvoorbeeld het inzetten van extra mensen / machines, bewerkingen uit te besteden of met uw klanten te overleggen over de levertijd;
  • gekoppelde bewerkingen laten oplichten, waardoor de gevolgen van een verstoring in volgende bewerkingen, direct inzichtelijk worden;
  • op elk moment van de dag een gedetailleerde productieplanning doorrekenen aan de hand van de voortgang;
  • overzichtelijke Gantt chart welke u op verschillende manieren kunt presenteren, hierbij kunt u denken aan sorteringen per bewerkingsplaats / klant / order / enzovoorts.

Meer informatie over de eigenschappen van planningsoftware Opcenter APS?

Neem contact op mijn ons en laat u gewoon eens informeren over de mogelijkheden.