Efficiënt produceren met de planning software van Opcenter APS

Door het minimaliseren van ombouw- en insteltijden kunt u de productiecapaciteit maximaal benutten en efficiënt produceren.

Efficiënt produceren betekent veel van hetzelfde produceren en zo weinig mogelijk omschakelen. Helaas is dit niet de realiteit. Klanten plaatsen steeds vaker kleine orders en verlangen kortere levertijden dan voorheen. Omschakelen is onvermijdbaar. Maar hoe vindt u de juiste balans tussen op tijd leveren en minimale omschakeltijden? Hoelang kunt u met dezelfde instelling produceren zonder dat levertijden van andere orders in gevaar komen?

Hoe kunt u efficiënt produceren? Opcenter APS bepaalt de insteltijd aan de hand van de volgorde van de orders. Bijvoorbeeld twee orders achter elkaar met hetzelfde receptuur of met dezelfde instelling op de draaibank, levert een korte omsteltijd op dan wanneer u steeds wisselt. Binnen Opcenter APS kunt u de omsteltijden op meerdere manieren aansturen. Bijvoorbeeld op product attributen, operation attributen, instelgroepen en omstelmatrixen.

Een omstelmatrix benoemt de tijd die nodig is om een machine om te bouwen indien gewisseld wordt van de ene product(groep) naar de andere product(groep). Omsteltijden worden grafisch zichtbaar gemaakt in het Schedule. Daarnaast zijn diverse overzichten beschikbaar die de omsteltijden per Schedule weergeven om meerdere scenario’s onderling te vergelijken.