Voorraden verlagen met de planning software van Opcenter APS

Opcenter APS koppelt de aanwezige voorraad, toekomstige ontvangsten (inkooporders), productieorders en verkooporders aan elkaar. Deze verbinding wordt visueel zichtbaar gemaakt in het grafisch planbord.

Opcenter APS houdt bij het samenstellen van het Schedule rekening met de BoM of het receptuur per order of artikel.

  • Bewerkingen worden niet eerder op het planbord geplaatst dan dat (alle) grondstoffen en materialen zullen worden ontvangen.
  • Eindproducten worden niet eerder op het planbord geplaatst dan het moment waarop alle halffabricaten gereed zullen zijn.
  • Opcenter APS signaleert wanneer een order te laat gereed dreigt te komen voor een klantorder.
  • Nadat u (handmatig) wijzigingen doorvoert in het grafische planbord, kunt u Opcenter APS opnieuw materialen en halffabricaten laten toekennen aan orders.
  • Tekorten als gevolg van bijvoorbeeld gewijzigde prioriteiten kunt u per direct opvragen en aan uw logistieke afdeling doorgeven.